ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Η εγγύηση GoldenGyms Services & Techniques καλύπτει μόνο τα ανταλλακτικά και το service που αφορούν τα όργανα γυμναστικής που έχουν αγοραστεί από την εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για τους διαδρόμους γυμναστικής.
• Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία της αγοράς οργάνων γυμναστικής από την εταιρεία και καλύπτει το χρονικό διάστημα του ενός χρόνου. • Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών. Δεν υφίσταται η αντικατάσταση του οργάνου.
• Ο διάδρομος επισκευάζεται είτε α)στο χώρο επισκευών του εξειδικευμένου τεχνικού, είτε β)στον ειδικό χώρο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της εταιρείας, είτε γ) στον χώρο του πελάτη.
• Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός αυτών των χώρων επιβαρύνουν τον πελάτη.
• Τα έξοδα μεταφοράς του οργάνου προς και από το χώρο επισκευών επιβαρύνουν τον πελάτη.
• Η αποκατάσταση βλάβης πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.
• Απαιτήσεις για αποζημίωση λόγω παράτασης του χρόνου αποκατάστασης εξαιτίας ανωτέρας βίας αποκλείονται.

Η εγγύηση GoldenGyms Services & Techniques ΔΕΝ ισχύει κατά τις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται επαγγελματικά, όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια, ξενοδοχεία και σε οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο.
β. Όταν έχει προηγηθεί προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτοµο µη εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία μας.
γ. Όταν η βλάβη είναι απόρροια λανθασμένης συναρμολόγησης ή χρήσης ή πλημμελούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, όπως λανθασμένης προσαρμογής εξαρτημάτων, κομμένων καλωδίων, αυξοµειώσεων τάσεων στο τοπικό δίκτυο της ∆ΕΗ κλπ.
δ. Όταν τα εξαρτήµατα έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη, όπως σπασµένα πλαστικά µέρη, φθορές λόγω µετακίνησης, ειδικά για τους διαδρόµους γυµναστικής: φθαρµένος ιµάντας από µη σωστή ρύθµιση, λανθασµένη ή ελλιπής λίπανση του τάπητα κλπ.
ε. Όταν η φθορά αφορά εξαρτήµατα που θεωρούνται αναλώσιµα όπως ο τάπητας κύλισης, οι ιµάντες κίνησης, τα πλαστικά ή αφρώδη µέρη.
στ. Η λίπανση του διαδρόµου είναι από τις πιο σηµαντικές υποχρεώσεις του χρήστη. Ανεπαρκής λίπανση αυξάνει την τριβή, και εκτός του ότι οδηγεί σε σταδιακή φθορά, ξέφτισµα και καταστροφή του ιµάντα κύλισης, επιβαρύνει και τελικά καταστρέφει το µοτέρ και τα λοιπά κυκλώµατα του µηχανήµατος. Βλάβες τέτοιου τύπου ΔΕΝ καλύπτονται από εγγύηση. Η Λίπανση πρέπει να γίνεται: α) πριν την πρώτη χρήση του διαδρόµου, β) µετά από 30 ώρες χρήσης ανάλογα µε τη χρήση που γίνεται, και γ) µετά από παρατεταµένη µη χρήση/ακινησία του διαδρόµου όπου το λιπαντικό στεγνώνει και πρέπει να ανανεωθεί.

Σας άρεσε η αγορά από εμάς;

[totalpoll id="35066"]
ΡΑΝΤΕΒΟΥ